جایگاه داماد
68 بازدید
تاریخ ارائه : 1/30/2013 8:10:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

داماد یک خانواده به منزله فرزند آن مى شود. در فرهنگ اسلامى داماد یک خانواده ارزش و جایگاه خاصى دارد. امام صادق علیه السلام فرمود: على بن الحسین علیهماالسلام همواره به دامادهاى خود و دامادهاى پدرش احترام کرده و مقام آنان را گرامى مى داشت ، آن حضرت عبایش را پهن مى کرد و آنان را بر روى آن مى نشانید، سپس با تجلیل از آنان مى فرمود:مرحبا بمن کفى المعؤ ونة و ستر العورة درود به کسى که زحمات و مخارج را پذیرفته و آبرو و حیثیت ما را حفظ کرده است . حقوق متقابل والدین و فرزندان نویسنده : عبدالکریم پاک نیا