بدترین پدران
60 بازدید
تاریخ ارائه : 1/29/2013 8:07:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

امام باقر عليه السلام مى فرمايد: شر الآباء من دعاه البر الى الافراط؛بدترين پدران آن هايى هستند كه در نيكى و محبت كردن به فرزندان خود زياده روى نمايند.( تاريخ يعقوبى ، ج 2، ص 320.)حقوق متقابل والدين و فرزندان نويسنده : عبدالكريم پاك نيا