چه کسانی بیشتر لذت می­برند؟
59 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 9:58:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

 

          عن ابى عبدالله علیه السلام : قال خمس من لم یکن فیه لم یکن فیه کثیر مستمتع قلت : و ما هى ؟ قال : العقل و الادب و الدین و الجود و حسن الخلق ؛از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود: پنج چیز هست که هر کس این پنج چیز در او نیست لذت برخوردارى زیادى در وجودش ‍ نخواهد بود. راوى مى گوید: - عرض کردم : آنها چه هستند؟ حضرت فرمود: عقل و ادب و دین و بخشش و خوش خلقى . جهاد با نفس؛شیخ حر عاملى قدس سره