چهار نکته در مورد «بسم الله الرحمن الرحیم »
52 بازدید
تاریخ ارائه : 1/26/2013 9:23:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


 

1-  در روایت آمده که در روز قیامت بنده را حسابگاه آورند و عادتى که در دنیا داشته باشد (بسم الله الرحمن الرحیم ) بر زبان راند و نامه را بستاند چون بگشاید آن را سفید بیند گوید که در اینجا نوشته نیست تا بخوانم فرشتگان گویند که در همه این نامه سیئات و خطایا و بدى عملهاى بد نوشته بود اما از برکت بسم الله الرحمن الرحیم زایل گشت .

2- آورده اند که قیصر روم را درد سرى پدید آمد هر چند طبیبان به معالجه آن کوشیدند فائده نداد آخر نامه نوشت به مکه نزد امیرالمومین علیه السلام و صورت حال به عرض رسانید حضرت علیه السلام (بسم الله الرحمن الرحیم ) را نوشته در طاقیه اى نهاد و آن طاقیه نزد او فرستاد فرمود تا آن را بر سر نهد تا شفا یابد قیصر چون آن را بر سر نهاد فى الحال شفا یافت وى از آن متعجب شده فرمود تا آن طاقیه را بشکفاند در آنجا کاغذى یافت که بر آن نوشته (بسم الله الرحمن الرحیم )، دانست که شفاى او در این کلمه بزرگوار بوده فى الحال مسلمان شد.

3- در خبر است که فرعون پیش از آنکه دعوى خدایى کند امر کرده بود تا در کوشک وى این کلمه بزرگوار نوشته بودند و در بعضى تفاسیر آمده که جبرئیل او را نوشته بود چون دعوى خدایى کرد و موسى علیه السلام از ایمان او نا امید شد شکایت او را به حضرت عزت عرض کرد خطاب آمد که یا موسى تو در کفر او نظر دارى و هلاک او از من مى طلبى و نظر من در آن کلمه عظیمه است که در کوشک او نوشته شده سوگند به عزت و جلال من که تا آن نام در آنجا نوشته او را عذاب نکنم و چون خداى تعالى خواست که او را عذاب کند اول آن نوشته را از من کوشک زایل گردانید و بعد از آن عذاب به او فرستاد.

4- آورده اند که رسول خدا «صلى اللّه علیه و آله» روزى به گورستان بقیع گذر کرد، به نزدیک قبرى رسید اصحاب را فرمد: که با تعجیل گذرید و در محل برگشتن فرمود که تعجیل مکنید گفتند یا رسول الله در محل رفتن تعجیل فرمودى گفت : بلى شخصى را عذاب مى کردند طاقت ناله و فریاد او نداشتم اکنون خداى تعالى بر وى رحمت کرد گفتند یا رسول الله صلى اللّه علیه و آله سبب چه بود؟ فرمود: کودکى از وى مانده حالا او را به مکتب دادند معلم وى را تعلیم (بسم الله الرحمن الرحیم ) کرد و کودک آن را بر زبان راند خطاب رسید که اى فرشتگان دست از این کس بدارید که روانباشد که پدر را عذاب کنند و پسرش در یاد ما باشد. الکتاب : شرح دفتر دل علامه حسن زاده آملى