نجونا و رب الکعبه
953 بازدید
تاریخ ارائه : 1/24/2013 11:54:00 AM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

قال اعرابی یا رسول الله ! من یحاسب الخلق یوم القیامه ؟ قال:الله عزوجل ،قال :نجونا و رب الکعبه !قال: وکیف ذاک یا اعرابی؟! قال لان الکریم اذا قدر عفی ؛ عربی از پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله وسلم)پرسید در روز قیامت حساب بندگان با کیست؟فرمود با خداوند عزوجل .پرسش گر گفت به خدای کعبه نجات پیدا کردیم !زیرا کریم قادر عف خواهد کرد.(تنبیه الخواطرج1ص9) امام علی(ع) نیز فرمود :«الکریم اذا وعد وفی ،واذا قدر عفی؛شخص کریم هرگاه نوید دهد به عهدش وف می کند وهرگاه صاحب قدرت شود به انتقام نمی اندیشد بلکه عفو می کند.