حقیقت مرگ و انواع مرگ
442 بازدید
تاریخ ارائه : 12/19/2012 10:03:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی


 

بوعلى سينا ، درباره حقيقت ((مرگ ))می نویسد:((مرگ )) جز اين نيست كه روح و نفس آدمى آلات خود را كه به كار گرفته است رها كند. (منظور از آلات ، همان اعضا و جوارح است كه مجموع آنها را بدن مى نامند)، هم چنان كه شخصى صنعت كار ابزار كار خود را ترك مى كند. روح وقتى از بدن خارج شد باقى خواهد ماند و راهى براى فنا و نابودى او نيست .نيز مى گويد: حقيقت ((مرگ )) مفارقت روح از بدن است . اين مفارقت ، به معناى فساد و نابودى روح نيست . تنها چيزى كه از اين مفارقت حاصل مى شود فساد تركيب بدن و متلاشى شدن آن است . اما روح كه همان ذات آدمى است هم چنان باقى مى ماند. بسوى جهان ابدى ، ص 197.     

 از اين ملك روزى كه دل بر كنم

سراپرده در ملك ديگر زنم

پس اين مملكت را نباشد زوال

ز ملكى به ملكى بود انتقال

 

                    انواع مرگ

 در آيات و روايات چهار نوع جان دادن داريم كه براى هر يك بيان لطيفى آمده است

1 خوبانى كه راحت جان مى دهند. حضرت على عليه السّلام مى فرمايد: هنگام مرگ خوبان ، بشارتى به آنان داده مى شود كه چشمشان روشن و به مرگ علاقه پيدا كرده و راحت جان مى دهند.[1]

2 خوبانى كه سخت جان مى دهند. پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله فرمود: الموتُ كفّارة لذُنوبِ المؤ منين [2] مرگ و سختى هاى آن سبب جبران گناهان اندكى است كه مؤ منان دارند تا پس از مرگ كيفر ديگرى نداشته و پاك و پاكيزه نزد خدا روند.

3 بدانى كه راحت جان مى دهند. امام كاظم عليه السّلام مى فرمايد: و تُصَفّى الكافرين من حسناتهم [3] راحت مردن كافر بخاطر تسويه حسابى است كه خداوند نسبت به كارهاى نيك آنان انجام مى دهد، چون بعضى كافران نقاط خوبى در زندگى دنيوى خود دارند كه آسان مردن جزاى آنهاست .

4 بدانى كه به سختى جان مى دهند، كه اين اوّلين عقاب الهى است .

البتّه در حديثى تمام چهار مرحله يكجا آمده است[4]

1] ( بحار، ج 6، ص 153.

[2] (بحار، ج 6، ص 151.)

[3] (بحار، ج 6، ص 155)

[4] (بحار، ج 6، ص 152)