بهره بردن از ابلیس
60 بازدید
تاریخ ارائه : 11/6/2012 11:18:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

جسم خسته می شود وخستگی آن بااستراحت تن جان می دهد ولی روح چون خسته گردد باآموختن نکات ظریف دینی جان می یابد. مومن ازدشمن خدا نیز بهره می برد درروایت است: ابليس حضرت عيسى‌ (علیه السّلام) را دیدند که كلوخى زير سرشان گذاشته و خوابيده اند ابليس گفت: ماشاءالله عيسى عجب شخص زاهدى هستى، كلوخ زير سرت مي‌گذارى و مي‌خوابى؟ حضرت عيسى(علیه السّلام) كلوخ را پرت كردند و سرشان را روي زمين گذاشتند.

ابليس گفت: من قسم مي‌خورم كه ديگر به افرادي مثل تو حرف نزنم، هرچه مي‌گويم تو بهره مي‌برى، همين حرف هم كه زدم سبب شد تا بيشتر زاهدانه زندگى كنى و حتّى كلوخى هم زير سرت نگذارى. فیض کاشانی، محجّة البیضاء، ج 6، ص 21 و نراقی، معراج السّعادة، ص 246.

يك بار هم ابليس به حضرت يحيي(علیه السّلام)گفت: وقتي سير غذا مي‌خوري من خوشحال مي‌شوم و اميد نفوذ بر تو پيدا مي‌كنم. حضرت يحيي(علیه السّلام) فرمود: حال كه چنين است من با خدا عهد مي‌كنم تا زماني كه بميرم سير غذا نخورم. ابليس هم گفت: من هم عهد مي‌كنم كه ديگر به بني‌آدم نصيحت نكنم. مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 226.