چگونگی مرگ مومن
190 بازدید
تاریخ ارائه : 10/25/2012 11:53:00 PM
موضوع: ادیان و مذاهب

چگونگی مرگ مومن

پيامبر گرامى اسلام (ص) مى فرمايد: خروج افراد مؤ من از دنيا همچون بيرون آمدن طفل از شكم مادر است كه از تاريكى ها و تنگى ها و فشارها به فضاى روشن و بزرگ وارد مى شود.[1] ونیزفرمود: اِنّ المَوتَ عِندى بِمنزلَةِ الشّربَة البارِدَةِ فى اليَوم الشدّيدِ الحَر[2]مرگ در ديدگاه من مانند نوشيدن شربت خنكى است كه انسان تشنه در روز بسيار گرم ميل مى كند.

به امام صادق گفتند كه : ((مرگ )) را براى ما توصيف كن . فرمود: ((مرگ )) براى مؤ من بهترين بوى خوش است كه آن را جلوى بينى خود برده و كشد. لذتى تمام برده و به دنبال آن به خواب مى رود و تمام درد و رنج و ناراحتى او از بين مى رود.[3] و براى كافر مانند مارگزيدگى و عقرب گزيدگى يا سخت تر از آن است .از امام حسن مجتبى عليه السلام پرسيدند: ((مرگ )) چيست ؟ حقيقت آن پيش ما مجهول است . فرمود:((مرگ )) براى مؤ منان بهترين سرور و خوشحالى است (مانند وقتى كه ) انسان را از زندان تنگ و تاريك و كثيف به باغ هاى سبز و خرم منتقل كنند و براى كفار مانند آن است كه آنها را از باغ هاى باصفا و پر درخت و نعمت به سوى آتش سوزان انتقال دهند.[4][1] نهج الفصاحه ، كلام 2645.

[2] سفينة البحار، ج 2، ص 553.)

[3] معانى الاخبار، ص 287.)

[4] معانى الاخبار، ص 287. انسان از مرگ تا برزخ ؛نعمت اله صالحى حاجى آبادى