ایمان و سبک زندگی سلمان محمدی
202 بازدید
تاریخ ارائه : 10/25/2012 4:35:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

 

 

سلمان دانا به علوم آیندگان وگذشتگان

امام صادق (ع ) درباره اش فرموده است : در اسلام ، مردى كه فقيه تر از همه مردم باشد، همچون سلمان ، آفريده نشده است حضرت على (ع ) و ديگر پيشوايان معصوم ، از سلمان به عنوان دانا به علوم گذشتگان و آيندگان ياد كرده اند. هنگامى كه اميرالمومنين (ع ) احوال ياران رسولخدا را بيان مى كند، وقتى به نام سلمان مى رسد، مى فرمايد:به به ، سلمان از ما خانواده است ، شما همانند سلمان را كجا مى يابيد؟ او همچون لقمان حكيم است و علم اول و آخر را مى داند، سلمان دريائى بيكران است ... [1]

          درجه ایمان سلمان:

   امام صادق (ع ) فرموده است :ايمان ، ده درجه دارد، مقداد در درجه هشتم و ابوذر در درجه نهم و سلمان در درجه دهم ايمان است. [2]

      مساحت خانه سلمان :  سلمان ، خانه نداشت و هرگز دل به خانه سازى نمى داد، شخصى از او خواست تا برايش خانه اى بسازد ولى سلمان راضى نمى شد. با اصرار آن شخص براى ساختن خانه اى كوچك كه هنگام ايستادن ، سر به سقف بخورد و هنگام خوابيدن ، پا به ديوار برسد، اجازه داد.[3].گفتنی است سلمان محمدی 350 سال عمرکرده است.

      مهمان نوازی سلمان:

دو نفر از دوستان سلمان به خانه او رفتند. او براى پذيرائى ، مقدارى نان و نمك بر سفره گذاشت و گفت : اگر نبود دستور پيامبر كه از تكلف و خود را به زحمت افكندن براى مهمان نهى كرده است ، براى شما غذاى بهترى تهيه مى كردم .يكى از آن دو نفر گفت : اگر با اين نمك قدرى سبزى هم بود، بهتر مى شد. سلمان ، آفتابه خود را گرو گذاشت و مقدارى سبزى خريد.پس از صرف غذا، آن ميهمان در مقام شكر خدا، گفت : خدا را حمد مى كنم كه ما را به آنچه داده ، قانع گردانيده است . سلمان گفت : اگر قانع بودى آفتابه من به گرو نمى رفت !... [4]

   یارانه سلمان چگونه صرف می شد؟

سلمان پارسا، حتى حقوق اندك سالانه خود را هم از بيت المال (حدود 4 تا 6 هزار درهم در سال ) به فقرا و نيازمندان مى داد و بسيار اندك ، براى خود بر مى داشت . در مورد يك درهمى كه برمى داشت ، مى گفت : يك درهم مى دهم و برگ خرما مى خرم . با آن زنبيل درست كرده ، به سه درهم مى فروشم . از اين دو درهم سود، يك درهم براى همسر و خانواده ام خرج مى كنم و درهم ديگر را در راه خدا صدقه مى دهم ...[5]

     عبادت سلمان:

به روايت امام صادق (ع ) روزى پيامبر اسلام به ياران خود فرمود: كداميك از شما تمام روزها را روزه مى دارد؟سلمان گفت : من ، يا رسول الله .پيامبر پرسيد: كداميك از شما تمام شبها را به عبادت مى گذراند؟سلمان گفت : من ، يا رسول الله .پيامبر پرسيد: آيا كسى از شما هست كه روزى يك ختم قرآن كند؟سلمان گفت : من ، يا رسول الله . يكى از حاضرين كه از جواب هاى سلمان ناراحت شده بود و آنرا بر خود ستائى و فخرفروشى سلمان عجمى حمل مى كرد، براى رد سخنان سلمان ، گفت : اكثر روزها ديده ام كه سلمان روزه نيست و بيشتر شب را هم مى خوابد و بيشتر روز را هم به سكوت مى گذراند.پس چگونه هميشه روزه است و هر شب به نيانش خدا بيدار ميماند و روزى يك ختم قرآن مى كند؟!

پيامبر فرمود ساكت باش ، تو را با مثل لقمان چه كار؟ اگر مى خواهى چگونگى اش را از خودش بپرس تا خبر دهد.سلمان در توضيح ادعاى خود، اظهار كرد: در ماه ، سه روز روزه مى گيرم و خداوند فرموده است : هر كس عمل نيكى انجام دهد پاداش ده برابر دارد بنابراين ، چنان است كه سى روز روزه گرفته ام . از طرف ديگر، روز آخر شعبان را روزه گرفته و آنرا به روزه رمضان متصل مى كنم ، و هر كه چنين كند، پاداش روزه هميشه را دارد، از رسولخدا هم شنيدم كه فرمود: هر كس ‍ با طهارت بخوابد، در ثواب ، چنان است كه تمام شب را عبادت كرده باشد. و اما ختم قرآن ، از رسولخدا درباره على ابن ابيطالب شنيدم كه به او فرمود: مثل تو، همچون سوره قل هوالله است ، هر كه يكبار آنرا بخواند پاداش ‍ يك سوم را دارد و هر كه دو بار بخواند مثل آن است كه دو ثلث قرآن را خوانده و هر كه سه بار بخواند، گويا كه يك ختم قرآن كرده است . يا على ! هر كس هم تو را با زبان دوست بدارد يك سوم ايمانش كامل شده ، هر كه با دل و زبان دوستت بدارد، دو ثلث ، و هر كه با دل و زبانش دوست بدارد و با دست هم يارى تو كند تمام ايمان را بدست آورده است ... [6]

  قرارداد بهشت سلمان:

سلمان بيش از اينكه به نژاد عرب يا عجم وابسته باشد به اسلام منتسب است . از اين رو به سلمان محمدى معروف گشته است .سلمان از كسانى است كه پيامبر با او قرارداد بهشت بسته است .[7]

غذای او:

سلمان : «به خدا سوگند، آنچه را كه دندانم بتواند نرم كند تا از گلو فرو رود، از نظر من يكسان است كه نان گندم و مغز گوسفند باشد يا آرد جو.»

              علت گریه سلمان :

کسى به عيادت سلمان مى آيد.سلمان مى گريد.آن شخص مى پرسد: چرا گريه مى كنى،در صورتي كه پيامبر، هنگام وفات ، از تو راضى بود؟سلمان جواب مى دهد: به خدا سوگند گريه ام از ترس مرگ يا طمع به دنيا نيست بلكه به خاطر توصيه پيامبر است كه مي فرمود: بايد نصيب هر يك از شما از دنيا، همچون ره توشه يك مسافر باشد. اينك من در حالى از دنيا مى روم كه اين همه وسائل ، پيرامون من هست (در حاليكه در كنارش فقط آفتابه اى بود و كاسه اى ...!).آن مرد از سلمان مى خواهد كه او را نصيحتى كند.سلمان مى گويد: در هر حكمى كه مى كنى،در هر تصميمى كه مى گيرى ، و هنگام دست دراز كردن براى هر تقسيمى ، خدا را بياور...[8]   

برترین عمل:  

 ابن عباس ، سلمان را در خواب ديد و از او پرسيد: در بهشت ، پس از ايمان به خدا و رسول ، چه چيز برتر است ؟ سلمان پاسخ داد: پس از ايمان به خدا و پيامبر، هيچ چيز با ارزش تر و برتر از دوستى و ولايت على ابن ابيطالب (ع ) و پيروى از او نيست . [9]

 

 

 [1] شرح ابن ابى الحديد، ج 18 ص 36.

[2] بحارالانوار، ج 22 ص 341.

[3] شرح ابن ابى الحديد، ج 18، ص 36

[4] شرح ابن ابى الحديد، ج 3 ص 155

[5] حياة الصحابه ، ج 2 ص 166.

[6] بحارالانوار، ج 22 ص 317.

[7] اختصاص ، ص 3.

[8] طبقات ابن سعد، ج 4 ص 91.

[9] بحارالانوار، ج 22 ص 341. (اقتباس ازکتاب سلمان و بلال  استاد جواد محدثى)