سینک طلایی
73 بازدید
تاریخ ارائه : 10/23/2012 12:03:00 PM
موضوع: اقتصاد

ازسال 87 به فکر بازسازی ساختمانم افتادم هر سال بر قامت چند متر از آن ردایی نو پوشاندم گلرخان دنیاییم ازساخت و ساز متر ی ساختمان جان به لب شدند به ناچار تدبیرم تغییر کرد تا چند متر باقی مانده را  یک باره بسازم .
 بنایی را صدا زدم  جان برادر مرا دریاب و این دوازده متر بی سقف را سقف دار کن  او آمد و با دو نفر کارگر.دریغا سه ساعت از کارکردنشان نگذشته بود که یکی از آنها زمین خورد و استخوانی از مچ دستش ترک برداشت . با ذهن  و دلی مشغول , مشوش و حسابی  بی رمق و برخوردی اسلامی ماشین پرایدم را روشن کردم  تا دست شفا بخش دکتر کاری کند.بعد از کلی معطلی و اسیری در بیمارستان به این نتیجه رسیدیم استخوانی از دستش ترک خوره است و دکتر به جراحیش می اندیشد.
شرایط سخت شد، قحطی پول است و دفترچه که ندارد. ماندم چه کنم؟ آن کارگر دست شکسته گفت نیازی به عمل نیست .به روش محلی عمل خواهم کرد و با  بستنش جوش خواهد خورد  بالاخره بعد از بارها رفت و آمد 925 هزارتومان گرفت و رضایت داد. به هرحال کار تعطیل شد تا این که چند ماه قبل ناچارا  کار را ادامه دادم و خانه  سقف دار شد و سفید و این بارآ شپزخانه سینک می خواست. آدرس با انصافی  درجیب گذاشتم تا در این روزها که گرانی و بی انصافی بسیار ارزان به دست می آید سینکی مناسب با قیمتی متناسب بخرم که متاسفانه نداشت.وارد مغازه ای دیگر شدم (از سالها قبل با هم آشنا شده بودم )برادر سینک داری ؟آری .

چند می فروشی ؟

85هزارتومان .خواستم پولش را بشمارم فرمود اجازه بده یک زنگ بزنم .
عرض کردم تو را خدا زنگ نزن در این بازار بی انصافانی یافت می شوند .چه کار به حرف و حدیث وقیمت دیگران داری؟
فرمود غم مخور ملاحظه ات را خواهم کرد .
ازمن کاری ساخته نشد زنگ زد و از بخت بد من چهل هزار تومان بر قیمت سینک افزوده شد
فروشنده از تخفیف پنج هزاری گفت و من نیز از برگشتن بدون سینک.
بالاخره فرمود بیست و پنج هزارتومان تخفیف به خاطر رفقات و سیادتت و این که دست خالی بر نگردی .
خدایا چه کنم؟ چرا سینک نیز مثل طلا قیمتش لحظه ای شد ؟ بخرم شاید جایی دیگر 85هرازتومان گیرم بیاید و  نخرم شاید مجبور به پرداخت مبالغی بالاتر شوم .به ناچار احتیاط کردم و سینک را خریدم. با  تنی رنجوری از این بازرا لجام گسیخته راه خانه را درپیش گرفتم .دربین راه مغازه ای دیگر که  شخصی مومن و مسجدی مدیریت آن را برعهده داشت توجه ام را جلب کرد.از او پرسیدم حال و احوال سینک را و  او جواب مثبت داد  آنهم با قیمت 85 هزارتومان .
بعد ازسینک نوبت هود آشبزخانه شد بار خدایا این بار کجا بروم ؟چرا هر مغازه ای قانونی و قیمتی دارد ؟ یکی می گوید 400هزارتومان و دیگری کمتر و  یا کمی بیشتر؟باز به همان مغازه رفتم و گفت قیمت قبلی است و 270هزارتومان.
امیدوارم  همه بازریان  و کسبه محترم شرایط  کشور و مصلحت جامعه را در نظر بگیرند  و دلداه های نظام مقدس جمهوری اسلامی به خصوص مسولین محترم اقتصادی نیز جد و جهد خویش را بیشتر کنند و بر نظارتشان بیش از پیش بیفزایند.

الهی موفق وسربلند باقی بمانید.