ده نکته
58 بازدید
تاریخ ارائه : 10/15/2012 5:13:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

ده نکته  از سخنرانی حضرت آقا «دام ظله الوارف» در جمع دلداده های شیروانیش

1-      آرزوی دشمن برای کشورهای اسلامی متفرق کردن امت اسلامی است.ودر هرکشوری که ورود پیدا کنند تخم تفرقه می­پاشند.  

2-      ثبات وامنیت کشوربه برکت بصیرت داشتن مردم است.

3-      امنیت وثبات کشور بستر ضروری برای پیشرفت کشور است .

4-      نقشه دائمی دشمنان انقلاب هدف قراردادن انقلاب اسلامی است ودشمن با ابزارها وشیوه های متفاوتی به جنگ امنیت می­آید ازجمله ترفندهای دشمن جنگ تحمیلی ایجاد وتقویت منافقین و...است.

5-      ازراه جنگ نه تنها نتوانستند امنیت را زمین گیر کنند بلکه به اتحاد کشور کمک کردند.

6-      تلاطم ومتلاطم کردن جامعه همیشه نیازمند به صرف دلار نیست گاه با سخنی نا به جا جو جامعه متشنج می شود.

7-      چند ماه به انتخابات مانده است وحضرت آقا تذکرات راهگشایش را بیان فرموده اند واز امنیت واهمیت آن سخن می گوید واین یعنی ای اهل وآل ایران اسلامی تلاطم آفرینان را شناسایی کنید، دست ها ی پشت پرده را ببینید وخطرات را یاداشت کنید وبرای خنثی کردن توطئه ها برنامه ها داشته باشید.پس بار دیگر بیاییم و بیش از پیش انقلاب اسلامی را قدر بدانیم وهرکسی ودرهر موقعیتی اگر پشت به امنیت کشور کرد بر کارنامه اش مهر مردودی بزنیم .

8-       امنیت وثبات کشور نعمتی بسیاربزرگ است که همگان را به صراط شکر گزاری دعوت می کند.مردم شاکرند وازمقتدای خویش دکترای شکر گزاری را گرفتند اما برخی از خواص  بصیرت توده مردم را ندارند ازاین­رو نه تنها شاکر وقدر­دان انقلاب و امنیت نیستند بلکه ازکردار و گفتارشان بوی امنیت ستیزی به مشام می­رسدد.پس ای مخاطبان پندهای حکیمانه،ازرهبرفرزانه انقلاب،خون شهدا وخانواده آنان وتوده مردم ولایت مدار شرم کنید.بدانید توده مردم شماها را شناسایی خواهند کرد ودرهر انتخاباتی در دایره مردودیین قرارتان خواهند داد.

9-      قوای سه گانه کشور نیز به هوش باشند وبدانند درمحضر حق باید جوابگو باشند.آنا ن نیز اتق فکر تشکیل دهند و خطوط قرمز را فراموش نکنند وامنیت را بیش از همه اهمیت بدهند.

10-  تحریم وتهدید برای خسته کردن مردم است و رفع مشکلات در دفع نقشه های شوم امنیت ستیزان و تشنج آفرینان است نه کوتاه آمدن درمقابل معاندان وزیاده خواهان متکبر.