چه کنم با این همه بددهنی؟!
24 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

گفت حاج آقا !

بگو چه کنم ؟! 

گفتم چه شده است؟ 

گفت  شوهرم بدهن است  

بچه هایمان نگاه می کنند و او بدترین بددهنیها را عملیاتی می کند" 

همین امروز خیلی گریه کردم و خواستم قهر کنم اما بچه ام گریه کرد و قسمم داد و نرفتم.

گفتم روحیاتش را رصد کن و مواظب دل و روحیاتش باش. 

گفت :

این نسخه را اجرایی کردم و نتیجه ای نگرفتم !

گفتم 

با هم گفتگو کنید 

گفت اهل گفتگو نیست 

گفتم :

با خانواده هایی رفت و آمد داشته باشید که رعایت ادب و اخلاق قانون زندگیشان شده است.

گفت:

متاسفانه اهل معاشرت و رفت و آمد و مسافرت نیست حتی سیزده بدرها هم از منزل بیرون نمی رود!

گفتم :

ببرش  دکتر 

گفت :

با دکتر و دکتر رفتن صدر صد مخالف است و نمی آید!

گفتم : 

کدام فامیل را خیلی دوست دارد ؟ از دوستش استفاده کن .

گفت دوستی ندارد !

گفتم : کتابهای خوبی تهیه کن و تقدیمش کن 

گفت اهل مطالعه نیست

گفتم

و 

گفت 

گفتم خدا صبر بارانت کند

@seratsadegh