تعریف از شاه و گریه برای هویدا !؟
28 بازدید
موضوع: تبلیغ


طلبه ای نو بودم و تازه به قم رسیده بودم استادم گفت تابستانی به مشهد مقدس رفتم و در حرم عالم آل محمد(ص) زیارت می کردم .کسی را دیدم که به حرم نگاه می کرد و زار زار گریه می کرد و چون گریه هایش طولانی شد گفتم التماس دعا .

او گفت من برای هویدا گریه می کنم !

از آن کلاس و تاریخ ۲۵ سال گذشت تا این که امروز دریافتم اکنون هم برخیها هویدایی هستند و حتی جرات پیدا کرده اند در شبکه های اجتماعی برای هویدا و اربابانش سینه بزنند!

آری

چند سالی است متاسفانه جنگ نرم و بی صدایی  آنهم در چند جبهه آغاز شده است.

همین

امرزو دو پیام دریافت کردم که یکی از هویدا تعریف و تمجید کرده بود و دیگری از دلسوز ی خانواده ستم شاهی ها خاطره گفته بود! 

در یکی

نوشته بودند که هویدا از چهل سال قبل تشخیص داده بود ایران کم آب است و ...

و در دیگری  از دلسوزی خانواده شاه نوشته شده بود که تا چه اندازه دلسوز  دانش آموزان بوده اند که تغذیه ی رایگان  را در مدارس باب کرده اند!

و

امروز در تلگرام از این غلطها می کنند و فردا کم کم به خیابانها و در میان توده های مردمی با صدای رسایی  انقلاب اسلامی را زیر سئوال می برند و با این تبلیغات مسموم ساده دلها را می فریبند!

هدف این شیطان صفتان تخریب چهره نظام است و از هر وسیله ای استفاده می کنند!

یک روز می گویند سینه زنی و روضه خوانی و  دوست داشتن امام حسین(ع) عرب پرستی و تحجر گرایی است!

و روزی دیگر چهارشنبه ی سفیدی می سازند و سگ در بغل و سر برهنه در مقابل مقدسات دهن کجی می کنند!

روزی طلاق عاطفی را مد می کنند و روزی دیگر با هم بودن و زیر یک سقف و پتو بدون عقد و نکاح را شعار  خود می سازند!

یا للعجب ! 

دشمنان داخلی و خارجی در یک سنگر دست در دست هم  به جنگ نظام که ثمره خمینی کبیر و شهدا و ...آمده اند و ما هنوز هم  هیچ خطری را احساس نکرده ایم !

در لایه های بالای حکومتی بعضی ها به جناح بازی های بی انتها مشغولند و همه ی نگاههایشان به انتخابات های آینده دوخته شده است!

برخیها در میدان جنگ دنبال مقصر خودی می گردند!

و

 از سویی بهانه ها برای حمله به سنگرهای نظام زیاد است چون برخی از مسئولین نمی توانند بگویند کوخ نشین هستیم

برخیها

نمی توانند بگویند فرزندانمان در انگلیس و امریکا و ... نیستند

نمی توانند بگویند ما فقط چند میلیون حقوق می گیریم و زندگیی در حد مردم داریم !

نمی توانند بگویند اقتصاد دلربایی داریم 

نمی توانند بگویند ما مردمی هستیم 

و....

اما شما 

ای دست اندرکاران دلسوز !

ای عالی جنابانی که انقلابی و مردمی مانده اید باور کنید نظام در پیچی تاریخی است و

احساس خطر کنید و در مقابل این جنگ اقتصادی و فرهنگی که بی رحمانه و داعش وار خیلی ها را تهدید می کند از خود حرکتی انقلابی نشان دهید.

آیا چندسال قبل برخی ذهنها این همه مشوش شده بود ؟!

آیا بین برخی از مسئولین و مردم در این حد فاصله شده بود؟! 

و...

الهی مددی