سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دفتر تبلیغات (ستاد ملی جوانان) 
پژوهشگر 
 
 
استخراج شبهات وهابیت از متون وهابیت 
همکاری 
مرکز مطالعات وپژوهشها ی حوزه علمیه قم  
نویسنده  
 
 
جواب به سوالات مهدویت 
همکاری 
همکاری موسسه مذاهب اسلامی  
نویسنده  
 
 
جواب به سوالات امامت  
همکاری 
مذاهب اسلامی  
نویسنده  
 
ادامه دارد 
جواب به سوالات امامت  
همکاری 
موسسه امام صادق(ع) 
نویسنده  
 
 
نوشتن مدخل ادریس 
تدریس 
دانشگاه علمی کاربردی اراک  
مدرس 
 
 
اخلاق اسلامی  
تدریس 
اراک  
مدرس 
 
 
اندیشه 2 
تدریس 
اراک  
مدرس 
 
 
متون